poniedziałek, 11 maja 2020

Liczymy do 1000

Poniedziałek z matematyką

W piątek sprawdzaliście sami siebie, jak dobrze potraficie wykonywać obliczenia. Dziękuję za Wasze refleksje :) Dzisiejszą lekcję poświęcimy na ćwiczenia utrwalające oraz poszukiwanie liczb. Przedstawiam Wam wyniki samooceny:

Najlepiej Waszym zdaniem radzicie sobie z obliczeniami pieniężnymi:

Trudności napotkaliście przy wyszukiwaniu brakującej liczby :


Połowa tych z Was, którzy przekazali mi swoją refleksję jako najtrudniejsze zadanie także wymieniła szukanie niewiadomej.


Zapisz w zeszycie OK temat lekcji: Jakie to mogą być liczby?

Cel: doskonalę swoje umiejętności matematyczne w sytuacji problemowej

Na Co Be Zu:

 1. wiem, w jaki sposób szukać liczb,
 2. wpisuję brakującą liczbę,
 3. poprawnie rozwiązuję zadania matematyczne,
 4. wyjaśniam podany przez siebie sposób rozwiązania zadania.
Zaczynamy:)
Widzisz jakąś liczbę- może to być numer, cena, długość, waga, wzrost. 
Liczby opisują świat i tak np. , Ziemia jest jedna, mamy rok 2020, tydzień ma 7 dni, dzień 24 godziny, godzina 60 minut itd.
 1. Jaką jesteś liczbą? Spróbuj określić siebie tylko za pomocą liczb, np. mam 10 lat, suma mojej daty urodzin to 28, numer buta 24, wzrost 165 itd.
 2. Napisz w zeszycie OK swój opis za pomocą liczb. Ile takich liczb znajdziesz? Podziel się swoim liczbowym opisem TUTAJ
 3. Myślę o pewnej liczbie:
 • odjęłam od niej 98 i otrzymałam 202. O jakiej liczbie myślałam?
 • odjęłam od niej 46 i otrzymałam 454. O jakiej liczbie myślałam?
 • dodałam do niej 131 i otrzymałam 231.  O jakiej liczbie myślałam? 
 • dodałam do niej 257 i otrzymałam 259.  O jakiej liczbie myślałam?
     4. Chcąc odgadnąć niewiadomą liczbę, musimy najpierw zastanowić się, jakiego potrzebujemy działania:

 • Jeżeli szukamy liczby, od której odjęliśmy:  odjęłam od niej 98 i otrzymałam 202. wykonujemy działanie odwrotne do odejmowania, czyli  202 + 98 = 300 
 • Jeżeli szukamy liczby, do której dodaliśmy:  dodałam do niej 131 i otrzymałam 231. wykonujemy działanie odwrotne do dodawania, czyli  231 -  131 = 100

     5.Wypełniając piramidę liczbami musimy pamiętać, że:

 • nad każdą para liczb znajduje się ich suma, jeżeli liczby się zwiększają 
 • nad każdą para liczb znajduje się ich różnica, jeżeli liczby się zmniejszają


      6. Oblicz wybranym przez siebie sposobem sumy i różnice oraz zapisz słownie liczby zad. 1 i 2 str. 46 w ćwiczeniach mat. -przyr. 

Brak komentarzy:

Publikowanie komentarza

Dot Day 2019

Za chwilę

Już za chwilę, już za momencik upragnione wakacje... Lato w słońcu skąpane, tak bardzo przez nas kochane. W lecie wakacje, wędrówki pie...